--Uvod--
U samom centru zagrebačke četvrti Podsused, na početku ulice Susedgradski vidikovec, na lijepoj padini iznad doline smještene su naše višestambene vile koje Vam s ponosom predstavljamo.
Naša dugogodišnja iskustva i znanja stečena na gradnji mnogih objekata u Njemačkoj i Hrvatskoj, te profesionalnu organizaciju i odnos, pretočili smo u izgradnju i ovih vila u Podsusedu.
Kvaliteta i udobnost, uz uštedu energije i visoke estetske zahtjeve, odlike su koje nudimo i na čemu temeljimo našu poziciju i image na tržištu, što su do sada prepoznali naši mnogobrojni, zadovoljni kupci.
--Oznake i raspored stanova po objektima--
Projekt Podsused-Centar čine tri objekta - G1, G2 i G3 sa po 5 stanova.
Svaki objekt ima podrumsku (spremišta i garaže) te tri stambene etaže na kojima se nalaze neki od 4 tipa stanova.
-- Tehnički opis--
Načinom gradnje, objekti su zidano-betonske konstrukcije, sastavljene od nosivih zidova zidanih blok opekom (Porotherm) i armirano betonskih vertikalnih serklaža, stupova te stropne ploče. Etaža podruma, koja je ukopana sa svoje tri strane, izvedena je u cijelosti od armiranog betona, sa horizontalnom i vertikalnom hidroizolacijom od punoplošno zavarenih bitumenskih ljepenki, te drenažnim sustavom.
Krovna konstrukcija je kosa, drvena i ventilirana, s toplinskom izolacijom pod krovom. Pokrov je izveden od laganih, galvaniziranih ploča u obliku crijepa, presvučenih bitumenom i kamenim posipom, tip Gerard.
Fasada je toplinska (TI debljine 8cm) sa završnim slojem od silikatne žbuke. Fasadna stolarija je PVC, od najmodernijih profila i okova, sa zatamnjenim izo-staklom protiv insolacije.
Sukladno modernom dobu i ubrzanom načinu življenja, a misleći na Vas, buduće kupce, u svakom objektu smo izveli Vama na uslugu potpuno opremljenu teretanu.